Resultaten Zeppe & Zikki verkeersonderzoek

Meer dan 23 000 kinderen en hun ouders deden mee aan het Zeppe & Zikki verkeersonderzoek.  Vandaag en morgen maken we de belangrijkste resultaten bekend.

 

 

Snel overzicht:

- Het gebruik van de gordel, het fietslicht en het zebrapad is een wettelijke verplichting en wordt ook door bijna alle kinderen toegepast.

- Het fluohesje en de fietshelmen zijn veel minder populair.  Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet verplicht en worden veel minder gebruikt door Vlaamse kinderen.  Groepsdruk en de mate waarin ouders dit belangrijk vinden spelen hier een rol in. 

- Het gebruik van de fietshelm en  het fluohesje daalt naargelang kinderen ouder worden.

- Morgen vind je hier de volledige resultaten van het Zeppe & Zikki verkeersonderzoek.

 

Uitgebreid overzicht:

Het Zeppe & Zikki verkeersonderzoek werd een groot succes: meer dan 23 000 kinderen en ouders uit 850 Vlaamse steden en dorpen namen deel aan het onderzoek. De provincie Antwerpen vertegenwoordigde het meeste aantal deelnemers, terwijl de stad met het grootste aantal deelnemers Roeselare was. In het onderzoek werd er gepeild naar hoe kinderen én hun ouders denken over verkeersveiligheid, over welke verkeerskennis zij beschikken, en naar mogelijke oplossingen voor een verkeersveiligere omgeving.

Allereerst vallen er een paar positieve bevindingen te melden over kinderen hun veiligheidsgedrag in het verkeer. Zo draagt de overgrote meerderheid van de kinderen altijd de veiligheidsgordel in de auto (91% %), gebruiken ze meestal het zebrapad om over te steken (94%) en zetten ze het licht op wanneer ze fietsen in het donker (97%).

Het gebruik van de fietshelm (61% meestal tot altijd) en het fluovestje (70% meestal tot altijd) is een stuk lager. Nochtans zegt 72% van de kinderen zich veiliger te voelen wanneer ze de fietshelm dragen. Het dragen van de helm en het fluovestje hangen echter in belangrijke mate samen met het belang dat ouders hieraan hechten: zo vindt 69% van de ouders het volgens de kinderen noodzakelijk dat ze een helm dragen. Het dragen van een fluovestje vindt 60% van de ouders noodzakelijk volgens de kinderen. Wat ook een rol speelt, is de mate waarin vriendjes dit doen, zo draagt slechts 45% van de vriendjes meestal tot altijd de helm.

Een andere belangrijke vaststelling is dat het dragen van de fietshelm sterk afneemt met de leeftijd. Bij de 5 tot 9 jarigen draagt 76% meestal tot altijd de fietshelm, terwijl dit bij de 10 tot 14 jarigen nog maar 54% bedraagt. Kinderen geven bovendien ook aan dat hun ouders het dragen van de helm en fluovestje minder belangrijk vinden naargelang ze ouder worden.

Morgen vind je hier de volledige resultaten van het Zeppe & Zikki verkeersonderzoek.