XIU vzw en Zeppe & Zikki brengen samen meer licht in het verkeer

In 2019 was er een sterke toename van het aantal voetgangersdoden bij schemering of in het  donker. Bij de 22 slachtoffers helaas ook twee kinderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte al heel wat middelen vrij om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken,  maar wil nu ook extra aandacht besteden aan het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Met XIU vzw (“ik zie u”) en Zeppe & Zikki bracht minister Peeters twee partijen bij elkaar die deze boodschap  kracht moeten bij zetten, zowel bij kinderen en tieners als bij hun ouders. 

Verkeersslachtoffers in het donker 

Meer dan 1 op 4 voetgangersslachtoffers vallen in het donker, dit wil zeggen bij dageraad,  schemering of ‘s nachts. 51% van de voetgangersdoden in 2019 vielen in het donker, voor  zwaargewonde voetgangers, was dit 30%. Opvallend is dat het aantal voetgangersdoden in 2019 bij  schemering, of in het donker, bijna verdubbeld is ten aanzien van de cijfers van 2018. Bij fietsers vielen 24% van de verkeersdoden in 2019 in het donker, voor het aantal zwaargewonde fietsers  bedraagt dit aandeel 20%. Ook kinderen (0-14 jaar) ontsnappen helaas niet aan deze tragische  realiteit. In 2019 raakten 62 jonge voetgangers en 106 jonge fietsers betrokken in een  verkeersongeval in het donker. 

De keuze om net nu een campagne over zichtbaarheid in het verkeer te lanceren is niet toevallig. Uit  cijfers van 2017-2019 blijkt dat het aantal slachtoffers bij voetgangers gemiddeld met 50% stijgt wanneer de ochtend- en avondspits (7-9u en 17-19u) voor de maanden november tot en met januari  vergeleken wordt met dezelfde periode doorheen het volledig jaar. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “We naderen de maanden waarin de dagen het kortst zijn en wanneer het in de ochtendspits nog donker is terwijl ook de vroege zonsondergang zorgt voor  een verminderde zichtbaarheid. Uit de ongevallencijfers kunnen we vaststellen dat er een piek is bij het  aantal slachtoffers met voetgangers tijdens de ochtend- en avondspits in de late herfst of de vroege  winter. Zichtbaarheid en gezien worden, blijft daarmee een zeer belangrijke factor om ongevallen te vermijden.” 

Fluo in het verkeer 

Fluo dragen in het verkeer, met reflecterende stroken, zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker verdrievoudigd wordt en reikt tot op 150 meter. Met donkere  kleding bedraagt die afstand slechts 20 meter, met lichte kleding ongeveer 50 meter. Een fluohesje  zorgt voor betere zichtbaarheid op grote afstand, zodat bestuurders van gemotoriseerd verkeer hun gedrag kunnen aanpassen en ongevallen vermeden worden. 

“Het dragen van fluo is één zaak maar een goede fietsverlichting is minstens even belangrijk. Alhoewel  het een verplichting is, merken we dat het aantal fietsers in Vlaanderen dat nog niet in orde is met  fietsverlichting nog altijd rond 15 procent ligt. Maar, zoals altijd in het verkeer, is er hier sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus minister Lydia Peeters. “Voetgangers en fietsers moeten ervoor  zorgen dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer, maar ik doe ook een warme oproep aan alle  automobilisten en andere chauffeurs om in deze periode extra waakzaam te zijn voor kwetsbare weggebruikers. Nog meer dan anders is het belangrijk om je snelheid aan te passen aan de moeilijkere  rijomstandigheden en om je zeker niet te laten afleiden door andere factoren.”

(Online) FLUODAG 

XIU vzw is een overkoepelende oudervereniging die momenteel actief is in meer dan 200 aangesloten secundaire scholen. De organisatie organiseert jaarlijks een FLUODAG. Door de verstrengde  maatregelen inzake de coronacrisis en de verlenging van de herfstvakantie werd er in 2020 gekozen voor een online FLUO-dag. Met de FLUODAG wil XIU jaarlijks iedereen die deelneemt aan het verkeer betrekken bij het zichtbaarheidsverhaal. XIU-reporters hielden op 12 november 2020 halt in alle Vlaamse provincies voor interviews met leerkrachten, politici, studenten en ondernemers. XIU vzw zet zo  jaarlijks de noodzaak van het dragen van fluo in het verkeer in de kijker. De aftrap vond plaats in stad Dilsen Stokkem in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Zeppe & Zikki. 

Isabelle Vercruysse, voorzitter XIU vzw: “FLUO in ’t verkeer? Da’s goed gezien! XIU vzw telt meer dan  200 aangesloten secundaire scholen verspreid over Vlaanderen. Deze vrijwilligersorganisatie ontstond  in 2008 uit ouderverenigingen en zet zich in om de zichtbaarheid van de tieners op de fiets in het  donker te stimuleren. XIU zet zo jaarlijks de noodzaak van het dragen van fluo in het verkeer in de  kijker.” 

Ook Zeppe & Zikki doen mee 

Met de campagne “XIU graag van super ver” zetten ook Zeppe & Zikki dit najaar hun schouders onder zichtbaarheid in het verkeer. Zeppe & Zikki, een zebra en een schildpad, zijn de centrale figuren in  preventiecampagnes en tv-programma’s van DPG Media voor meer verkeersveiligheid. Deze twee  poppen trekken samen de weg op, om op een toffe manier een verkeersveiligheidsboodschap over te brengen naar scholieren. Zeppe & Zikki kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid om  kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hen aan te sporen om zich veilig te  verplaatsen. De maanden nadien waren Zeppe & Zikki met hun fluocampagne te zien zijn in kranten  en op tv en te horen op de radio. 

Winok Oplinus, CSR Manager bij DPG Media: “Zeppe & Zikki slagen er dankzij hun humoristische  aanpak in om verkeersveiligheid op een aantrekkelijke manier over te brengen bij jong en oud. Onze  verkeershelden zijn dan ook helemaal klaar om via een uitgebreide mediacampagne iedereen in  Vlaanderen aan te zetten om zichzelf meer zichtbaar te maken in het verkeer. Speciaal voor deze actie geven we 1000 extra-coole Zeppe & Zikki fluojasjes weg via zeppezikki.be”  

Veilige schoolomgevingen en -routes 

Naast het voeren van sensibiliseringscampagnes op maat van scholieren, wil de Vlaamse Regering de  verkeersveiligheidsproblemen de komende jaren ook in de kern aanpakken. Zo maakte minister Peeters 30 miljoen euro vrij voor veilige schoolroutes in navolging van het subsidiesysteem voor lokale  besturen om schoolomgevingen veiliger te maken. Daarnaast investeert minister Lydia Peeters deze legislatuur een recordbedrag van meer dan 300 miljoen euro per jaar in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. 

“Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de  fiets. Bovendien zijn jongeren de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de  mental en modal shift te realiseren”, aldus Lydia Peeters die ook lovend is over de samenwerking  tussen XIU en Zeppe & Zikki. “Het is mijn ambitie om alle middelen inzake verkeersveiligheid zo efficiënt  mogelijk in te zetten. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld om met een krachtige boodschap  maximaal onze doelgroep te bereiken.”

Delen
Delen