Informatie

 Zeppe & Zikki, gezichten voor meer verkeersveiligheid

Zeppe & Zikki, een zebra en een schildpad, zijn de centrale figuren in preventiecampagnes voor meer verkeersveiligheid. Deze twee poppen trekken samen de weg op. Daar komen ze allerlei gevaren tegen. Die proberen ze op een erg originele, vaak ongewone manier te omzeilen of te vermijden. Dat zorgt voor knotsgekke situaties. We zien de twee in een televisiereeks die een combinatie is van poppenspel en animatie.

De rode draad doorheen het verhaal zijn de uitdagende, hyperactieve schildpad en de behoedzame, relativerende zebra. De onderliggende boodschap doorheen de verhalen is: draag zorg voor jezelf en de ander. Op een humoristische manier trekken beiden vrolijk door het verkeer en passen ze hun gedrag aan naargelang de verkeerssituatie. Er is heel bewust gekozen voor een erg humoristische aanpak. Zonder vermanend vingertje en grappig beleefd door poppen is de impact van de boodschap veel groter. De reeks is in eerste instantie gericht naar kinderen uit de lagere school, maar de reeks is daarnaast zeker ook gericht naar ouders die als eerste het goede voorbeeld moeten geven.

Het project kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid die ook financiële steun verleent. De minister van Mobiliteit gelooft sterk in de originaliteit van het concept: "Ik geloof dat Zeppe & Zikki op een leuke, maar toch geloofwaardige, manier een verkeersveiligheidsboodschap kunnen overbrengen naar kinderen. Kinderen bewust maken van de gevaren in het verkeer én hen aansporen om zich veilig te verplaatsen, is een belangrijke pijler in het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan. Met Zeppe & Zikki bij VTM en VTM KIDS hebben we een groot bereik. Bovendien zal de animatiereeks ook op DVD gezet worden en verspreid worden naar de Vlaamse basisscholen."

De naam Zeppe gekoppeld aan een zebra ontstond binnen de vzw ZEBRA. De vzw bekommert zich om het lot van de verkeersslachtoffers. 

Voor de creatie van deze reeks heeft VTM KIDS een beroep gedaan op Vlaams toptalent. Voor de stemmen van Zeppe & Zikki werden Tania Kloek en Michaël Pas geëngageerd. Beide rasacteurs waren meteen gewonnen om hun medewerking te verlenen aan het project.

Tania Kloek: “Hoe kan ik als mama van drie kids neen zeggen tegen een project rond verkeersveiligheid? Toen ze me hiervoor vroegen, heb ik geen seconde moeten twijfelen. Naarmate het productieproces verder verliep, was ik nog enthousiaster dan in het begin. Dit is echt een zeer knap en nuttig project. Bovendien zijn Zeppe & Zikki twee zeer leuke, coole, hippe en herkenbare figuren. De kinderen gaan ze ongetwijfeld snel in hun hart sluiten.”

Michaël Pas: “Ik vind dit een zeer originele en plezierige manier om een nuttige boodschap te brengen. Zeppe & Zikki zijn bovendien heel herkenbaar: Zeppe is het kind dat je wil dat jouw kind is en Zikki is het kind dat je hebt.”

De poppen werden ontworpen door Jan Maillard. Roughcut maakte de tv-reeks.

Maak van meer nabij kennis met Zeppe & Zikki en met de hele actie op www.zeppezikki.be.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van Zeppe & Zikki? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief